Privacybeleid

Inleiding

Bij Numen Technologies (”ons”, “wij”, “onze” of het “Bedrijf”) waarderen we uw privacy en het belang van het beschermen van uw gegevens. Dit Privacybeleid beschrijft onze privacypraktijken voor de hieronder beschreven activiteiten. Conform uw rechten informeren we u hoe we informatie verzamelen, opslaan, toegang verkrijgen tot, en anderszins verwerken met betrekking tot individuen. In dit beleid verwijst “Persoonsgegevens” naar alle informatie die op zichzelf, of in combinatie met andere beschikbare informatie, een individu kan onderscheiden.

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy in overeenstemming met het hoogste niveau van privacyregulering. Als zodanig volgen we de verplichtingen onder

 • Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) en de toepasselijke provinciale wetgevingen
 • De General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU
 • De Data Protection Legislation (LGPD) van Brazilië
 • De Consumer Protection Act (CCPA) en California Online Privacy Protection Act (CalOPPA) van Californië

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op de “Private LLM” app gepubliceerd in de Apple App Store. Dit beleid is niet van toepassing op applicaties van derden, websites, producten, diensten of platforms die mogelijk toegankelijk zijn via de apps die we u kunnen bieden. Deze sites zijn onafhankelijk van ons eigendom en worden beheerd, en ze hebben hun eigen aparte privacy- en gegevensverzamelingspraktijken. Alle persoonsgegevens die u aan deze websites verstrekt, worden beheerd door het eigen privacybeleid van de derde partij. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de acties of beleid van deze onafhankelijke sites, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke sites.

Verwerkingsactiviteiten

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u met ons interacteert door een van de volgende handelingen uit te voeren: Installeren en gebruiken van de “Private LLM” app uit de App Store.

Persoonsgegevens Die Wij Verzamelen

We verzamelen geen persoonsgegevens.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren door uw taalvoorkeuren te onthouden. Dit stelt ons in staat om onze website in uw voorkeurstaal te presenteren en ervoor te zorgen dat de inhoud relevant voor u is. Wees gerust, uw privacy blijft onze topprioriteit, en we gebruiken deze informatie uitsluitend om uw ervaring op onze site te verbeteren.

Bewaring & Verwijdering

We verzamelen geen persoonsgegevens.

Privacy van Kinderen

We verzamelen geen persoonsgegevens.

Uw Rechten op Uw Persoonsgegevens

Afhankelijk van uw geografische locatie en burgerschap, zijn uw rechten onderhevig aan lokale gegevensprivacyreguleringen. Deze kunnen omvatten:

 • Recht op Toegang (PIPEDA, GDPR Artikel 15, CCPA, LGPD): U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op Rectificatie (PIPEDA, GDPR Artikel 16, LGPT): U heeft het recht om onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten corrigeren.
 • Recht om Vergeten te Worden (recht op verwijdering) (GDPR Artikel 17, CCPA, LGPD): U heeft het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens die wij over u verwerken te verwijderen, behalve wanneer wij verplicht zijn dergelijke gegevens te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op Beperking van Verwerking (GDPR Artikel 18, LGPD): U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u gelooft dat dergelijke gegevens onnauwkeurig zijn; onze verwerking onrechtmatig is; of als we de gegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doel, tenzij we de gegevens niet kunnen verwijderen vanwege een wettelijke of andere verplichting of omdat u niet wilt dat wij deze verwijderen.
 • Recht op Overdraagbaarheid (PIPEDA, GDPR Artikel 20, LGPD): U heeft het recht om persoonsgegevens die wij over u vasthouden, in een gestructureerd, elektronisch formaat te verkrijgen en om dergelijke gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder, waar dit (a) persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, en (b) als wij die gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een contract met u of een derde partij die abonnee is van Numen Technologies Limited’s diensten uit te voeren.
 • Recht op Bezwaar (GDPR Artikel 21, LGPD): Waar de juridische rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonsgegevens ons legitiem belang is, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking hebben die uw belangen en rechten overstijgen, of als wij de gegevens moeten blijven verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim.
 • Recht Om Niet Gediscrimineerd te Worden (CCPA): U heeft het recht om geen dienst te worden geweigerd of een gewijzigde ervaring te hebben op basis van het uitoefenen van een van uw CCPA-rechten.

Intrekken van Toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, kosteloos, zoals wanneer u zich wilt afmelden voor marketingberichten die u van ons ontvangt. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de informatie onderaan deze pagina.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U kunt een verzoek indienen om een van deze rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door het verzoek te sturen naar ons privacyteam met behulp van de informatie onderaan deze pagina. Voor uw eigen privacy en veiligheid kunnen we naar ons goeddunken vereisen dat u uw identiteit bewijst voordat we de gevraagde informatie verstrekken.

Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, dan zullen we een bijgewerkte versie van dit beleid op deze website plaatsen. Wanneer u onze diensten gebruikt, wordt u gevraagd om ons Privacybeleid te herzien en te accepteren. Op deze manier kunnen we uw acceptatie registreren en u informeren over eventuele toekomstige wijzigingen in dit beleid.

Klachten

Als u een klacht heeft over dit beleid of enig aspect van uw persoonlijke informatie die wij vasthouden, neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres. Als u niet tevreden bent met dit privacybeleid, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Als u zich in de EER bevindt, bezoek dan deze website voor een lijst van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten.

Neem Contact met Ons Op

E-mail ons op [email protected]